Vanliga frågor

Om du aldrig har upplevt en Tidigare Livregression, förstår jag att du kan ha en del funderingar. Därför har jag samlat de allra vanligaste frågorna.


Är en Tidigare Livregression i hypnos lika som en medial sittning?

Nej. En hypnosregression till Tidigare Liv är helt annorlunda.

Jag berättar inte för dig om dina tidigare liv. Däremot guidar jag dig in i dina egna tidigare livminnen. Guidningen sker på ett neutralt sätt så att det du upplever verkligen kommer från dig själv. För dig är det en aktiv process där du deltar helt och fullt i regressionen medan jag vägleder dig genom den.Det ökar chansen att du får en direkt upplevelse av din själs resa och växande genom tiderna, mot läkning och insikt.


Hur fungerar hypnos?

Hypnos är ett fokuserat medvetandetillstånd. Det är absolut nödvändigt att du fokuserar inåt för att du ska få tillgång till ditt minnesarkiv oavsett om du vill minnas något från förra veckan eller minnas något som skett innan nuvarande liv.

Hypnos hjälper dig att bli mer fokuserad inåt, men det behövs ingen djup hypnos. Det innebär att du är fullt medveten om fåglarna som kvittrar utanför, att du sitter i fåtöljen, bilar och flygplan, samtidigt som du är engagerad i dina inre upplevelser. Man skulle kunna förklara det som en "dubbel medvetenhet" där det som pågår på insidan är intressantare än aktiviteter utanför (därför benämns hypnos som ett fokuserat medvetandetillstånd). De flesta blir så engagerade i uppleveser av tidigare liv att dom glömmer bort ljuden från utsidan.


För att hjälpa dig att bli mer fokuserad inåt kan jag föreslå att du blundar och uppmärksammar t.ex. rytmen av dina andetag medan du låter dina muskler blir mer avslappnade. Mycket mer behövs inte för att du ska glida in i hypnos. Då förstår du säkert också att hypnos är något väldigt vanligt och att du har varit i hypnos många gånger utan att förstå det (och det kan vara likadant precis nu när du är engagerad i en intressant läsning ...). Du kan läsa mer om hypnos på www.innerimage.se


Vad händer sen, när jag väl befinner mig i hypnos?

Medan du fortsätter att slappna av, uppmuntras du att uppmärksamma inre bilder, känslor, upplevelser i kroppen mm.

För att du ska förstå på vilka sätt information kommer till dig, ber jag dig minnas saker från nyss, några år tillbaka, tonåren, barndomen osv. Sedan kan du göra dig medveten om en speciellt laddad känsla eller tanke som kan ha varit dominerande eller påträngade och som kan vara orsaken till att du gör en regression från första början, eller på något annat som kan ha uppdagats under samtalet innan. Det kan sen fungera som en brygga till lämpligt Tidigare Liv.


Ser jag mitt liv som på film och hur kan det kännas?

Det bästa är att du kliver in och deltar i minnet som om du är där igen (dvs associerad i upplevelsen). En del kan se sig själv som på film (dissocierad) medan andra växlar från att vara där och att se sig själv.

Om något minne är väldigt obehaligt kan du "flyta ovanför" i ett dissocierat tillstånd så att det blir mindre smärtsamt men det bästa är, som sagt, att du deltar i minnet och går igenom de känslor som är där.

En Tidigare Livupplevelse kan vara väldigt känslosam. Känslorna är mycket verkliga. Man kan till och med känna fysisk smärta tex om man blir skadad. Få människor är oberörda av en Tidigare Livupplevelse. På en del trillar tårar hela sessionen ... man är djupt berörd ... men man måste komma ihåg att det är läkande tårar.


Hur kan man läka genom Tidigare Liv?

Bara genom att förstå kan innebära läkning. Ibland sker läkning omedelbart och dramatiskt och ibland kommer den mer subtilt en tid efteråt.

Många Tidigare Livminnen är från glada och lugna liv. Några människor kan till och med tycka att de haft ett “tråkigt liv” ... men det kan ändå hjälpa oss att uppskatta våra nuvarande positiva attityder, talanger och bra relationer och förståelse för vad som händer i samband med att livet avslutas. Många människors tidigare rädsla för döden upphör efter en regression till Tidigare Liv.


En hel del minnen som kommer till ytan under en TL-regression är sorgsna, tragiska eller traumatiska på något sätt. Ibland med en traumatisk död. Det är dessa trauman som kan fortsätta påverka oss känslomässigt, mentalt och fysiskt i nuvarande liv.

När dessa smärtsamma minnen kommer upp i medvetandets ljus, ebbar den känslomässiga intensiteten ut, de påträngande tankarna upphör, den fysiska smärtan lindras eller upphör. Det kan låta märkligt att något från ett liv innan detta kan påverka oss i det här livet, men det finns så många människor som har blivit hjälpta av att lösa upp trauman från Tidigare Liv att man bör acceptera att läkning mycket vanlig efter dessa upplevelser. Det gäller även personer som inte tror (eller trodde) på reinkarnation.

Det största målet med regressionsarbete är ändå att läka i våra djupaste delar oavsett hur läkningen har skett.


Kan man fastna i hypnos eller i något jobbigt minne?

Nej.

Det finns aldrig någon risk att du “fastnar” vare sig i hypnos (det är omöjligt) eller något jobbigt minne. Jag guidar dig genom hela upplevelsen.


Kommer jag att gå igenom dödsögonblicket?

Ja vanligtvis och det är att föredra.

Det här är en viktig del i en regression och jag har hittills inte varit med om någon klient som upplevt döden som skräckfylld eller obehaglig. Snarare tvärtom. Det är efter döden, sett från ett högre perspektiv, vi gör den största delen av det läkande arbetet.

Här får du tillfälle att reflektera över vem du har varit, saker du har gjort eller inte gjort mm . Du berikas också med viktiga och djupa insikter om dig själv, likheter och olikheter med den du är i nuvarande liv, röda trådar genom liven, döden och ibland livet mellan liven och även livsplaner för kommande liv.


Kommer jag att minnas regressionen efteråt?

Ja!

Det kan vara som när du sett en film; du kommer ihåg kontentan av filmen utan att du minns varje ord som sagts. För övrigt antecknar jag hela tiden och du får ta del av dem när jag skrivit rent dem. Det är en god hjälp att återväcka detaljer av din upplevelse.

Den närmaste tiden efter regressionen kan fler detaljer dyka upp. Ibland om dagen när du är sysselsatt med andra saker som inte kräver så mycket tankekraft för stunden, och ibland om natten, i dina drömmar.


Måste man tro på reinkarnaion för att uppleva eller dra nytta av Tidigare Liv?

Nej.

Det här är upplevelser som vem som helst kan ha oavsett tro, religion, utbildning, ålder, kön.

Om du inte känner dig övertygad efter upplevelsen kan du se den som en metafor. Absorbera det du har nytta av. Läkning är fullt möjlig även på det sättet. Ett öppet sinne är viktigare än tro på reinkarnation. Det kan vara lika svårt eller lika lätt för personer som är öppna för tanken på reinkarnation att uppleva Tidigare Liv, än de som inte tror på det.


Kan alla uppleva Tidigare Liv?

Teoretiskt sett ja, men i praktiken nej.

Ja, eftersom det finns Tidigare Liv att uppleva.

Nej, av flera orsaker och det är bla därför vi samtalar innan sessionen. Då hinner jag bilda mig en uppfattning om dina besvär/frågeställningar kan bli hjälpta av Tidigare Liv.


De främsta orsakerna till att klienter inte upplever Tidigare Liv är att de inte litar på informationen som kommer. Det beror vanligtvis på att de:

är alltför analyserande; "det här är inte möjligt", "så här kan det inte vara", "hur ska jag kunna minnas ett Tidigare Liv?"

avfärdar information som oväsentlig eller konstig

inte berättar vad de upplever

tror att de fantsierar eller hittar på


Ibland kan det behövas en eller två sessioner för att man ska våga slappna av, släppa prestationskänsla, låta information komma utan att försöka få den att komma mm. Ändå är det väldigt många som kommer till ett Tidigare Liv redan första sessionen. Ca 95% lyckas.

Det har mycket att göra med hur redo din själ är, vårt samspel, din öppenhet och villighet att förändras men även okända krafter precis vid det tillfället. Varje session är unik.


Klienter som inte fick tillgång till ett Tidigare Livminne känner ofta att de förändrats av något som kom fram under samtalet, under hypnosen, genom att lätta sitt hjärta eller att något barndomsminne som behövde komma fram, dök upp i stället. Det är inte alls ovanligt. Och det finns en orsak till det också, även om vi inte förstår den omedelbart eller ens någonsin. Vi tar hand om det som kommer fram. Inte det som inte kommer ...


Kan du garantera att jag får uppleva ett Tidigare Liv?

Nej det kan ingen göra. Det vore oseriöst.

Trots både erfarenhet och goda förberedelser kan jag inte garantera detta.


Det spelar heller inte roll hur många böcker du har läst om regression, eller hur intresserad du är av att ta del av Tidigare Liv. Det viktigaste är att du har ett öppet sinne, berättar exakt det du upplever (hur konstigt det är verkar), lägger analyseradet åt sidan under upplevelsen så att du kan engageras helt och fullt.

Analyserande får gärna ske efteråt - men ge upplevelsen 100% chans först.


Vilka resultat är realistiska att förvänta?

Återuppleva och processa tidigare livminnen kan hjälpa dig att förstå och lösa nuvarnade relationer, trassla ut känslomässiga nystan

(även fobier och tvång) och även läka fysiska besvär

Det kan förklara en del saker du kan ha funderat  över och skapa en större känsla av inre frid.

Men det som kan vara störst och mest fantastiskt är att du får uppleva dig själv som en energi – din själ. En själ som har levt förut, i andra fysiska kroppar och som kommer att leva igen.

Att veta det på djupet kan ge ett helt nytt perspektiv på tillvaron men också ge andra känslor om döden.

Det är förstås omöjligt att förutsäga vad du kommer att uppleva och vilka insikter du får, men någon, alla eller ytterligare någon av de ovan nämnda är möjliga baserat på mina tidigare erfarenheter av regressioner. Både spontana och avsiktliga.