Fallbeskrivningar.

Här beskrivs några av mina klienters upplevelser. Ibland upplevs ett helt eller flera liv och ibland endast ett segment.

I beskrivningarna betyder K= Klient, T=Terapeut (dvs jag, Eva Milton)

Beskrivningarna är mina minnesanteckningar med nyckelord och direkta citat från klienter under hypnos vilket förklarar den ibland inkorrekta svenska grammatiken och märkliga formuleringar. Mina kommentarer och frågor i kursiv stil. Fallbeskrivningar kommer att presenteras löpande.

Klienters upplevelser

Generellt kan sägas att en del klienter blir lite besvikna om de hamnar i ett tidigare liv som var lugnt och ganska händelselöst, men alla liv är inte traumatiska ... inte de tidigare heller. Även ur mindre omvälvande liv kommer viktiga lärdomar och livsråd, tex en ung kvinna som upplevt ett "vanligt, lugnt liv" fick livsrådet att ta mod till sig för att våga mer och sätta guldkant på vardagen.


Här kan du läsa om olika upplevelser mina klienter haft, både i spontana regressioner och avsiktliga.


Soldat i Okinawa. Man 50-55 år

Denna måste läsas!!! Helt fantastiskt beskrivet av mannen som själv upplevde detta korta men mycket starka segment av ett tidigare liv.

Här finns bakgrund, upplevelsen av både hypnosen och det tidigare livet, reflektioner och efterforskning dokumenterade.

Mannen sökte för PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder)  med symptomen påträngande tankar. Samtliga symptom försvann fullständigt, omedelbart efter regressionen!


Gestapo och ytterligare två liv. Kvinna 60-65 år. 

"Tågresan till Helvetet" skulle man kunna kalla det första av de tre liven..

Kvinnan var rädd för döden, kände rädsla att vistas bland människor, reagerar starkt på orättvisor. Finns förklaringen i dessa tre liv? Hur som helst; kvinnans rädsla för döden upphörde och många andra symptom försvann efter regressionen - eller snarare, redan under regressionen.


Dödens Ängel. Kvinna 50-55 år.

Kvinnan är man, Jeremiah, som talar till folket. Han får senare ett uppdrag han egentligen inte vill ha men är stolt när han ser att han förmedlar trygghet och kärlek i svåra situationer. Dödens Ängel beskriver platsen dit han för barnen efter döden.


Indian i Kanada. Man 30-35 år.

Denne man fick en regression i födelsedagspresent. Han hade aldrig blivit hypnotiserad tidigare. Regressionen resulterade i att hans rädsla för döden försvann och han fick förklaring till sitt intresse för indianer.


Minns Tidigare Liv i ett Tidigare Liv. Kvinna 25-30 år.

Den unga kvinnan i det tidigare livet tar sitt eget liv. Hon förflyttas till livet mellan liven och reinkarnerar i påföljande liv. En stark upplevelse som ger livsviktig(!) insikt.


Kapten på skepp. Kvinna 25-30 år.

Kvinnan (samma kvinna (som ovan) som upplevde ett TL i ett TL, är här man och kapten på ett fartyg. I livet mellan liven skrivs Livsplanen och hon passerar salen med olika utgångar till kommande liv. Hon reinkarnerar sedan till ett kort liv med syfte att ...


Budskap om lugn.  Man 50-55 år.

Här får vi följa med på flera korta glimtar ur olika scenarier under spontanregressioner. Mannen som upplever är inte alls särskilt andlig (enligt honom själv) och har svårt att ta till sig tanken på reinkarnation. Här kan vi också se exempel på hur detta visar sig som ett motstånd ...

Han söker hjälp för bla stresshantering. Budskap om lugn kommer från oväntat håll ...


Balettdansös i 40-talets Ryssland. Kvinna 40-45 år.

Mitt i upplevelser från barndomen dyker plötsligt detta minne från ett Tidigare Liv upp lika naturligt som de andra minnena. En kort glimt precis lagom långt för att kvinnan ska får svar på vart hennes intresse kommer från men också hur känslan i minnet står i motsatsförhållande till de känslor hon hade i nutid och som hon sökt hjälp för.


Underbar återförening efter döden. Kvinna 50-55 år

Kvinnan kom för en regression till Tidigare Liv. Dels var hon nyfiken på flera av sina tidigare liv än de hon upplevt hittills och dels söker hon förklaringar om: a/varför en man i en väninnas bekantskapskrets kändes så bekant trots att de aldrig träffats tidigare, b/ en oförklarlig inflammation i ryggen, c/en känsla av sorg och tungsinthet hon burit med sig hela livet, kan ha sin rot i ett tidigare liv. Så här gick det ... ..


Medeltida krigare skadad på slagfältet. Man 20-25 år

Vart kommer denne unge mans dragning till historia och särskilt medeltiden från? Förutsättningslöst och med öppet sinne driver han in i hypnos och upplever varför ... ...


Kapten för ett mindre kavalleri i Frankrike för mycket länge sedan. Kvinna 45-50 år

Vilken relation kan kvinnan - här som man och Kapten, haft till en annan kvinna i ett tidigare liv? Varför har hon i nuläget ont på en specifk plats i ryggen, i höjd med hjärtat? Utan förväntningar på svar sjunker kvinnan in i djup hypnos. I början står hon på en äng med gräs och sand. Sedan utvecklar sig en hjärtknipande händelse som hjälper henne att förstå samband och orsaker till händelser i nuvarande liv.


En charmig, nyfiken liten pojke. Kvinna 50-55 år.

Kvinnan upplever ett kort liv som en liten pojke. Även om livet inte blev så långt gav det insikt i något som många känner rädsla för - så även den upplevande kvinnan ... ...