Livet Mellan Liven.

En mycket viktig del i en regression är förflyttningen genom döden i det Tidigare Livet till vad som väntar efteråt. I det skiftet sker, oavsett vad du upplevt under det liv du precis lämnat, en distinkt förändring i medvetandet. Man kan beskriva det som ett förändrat medvetandetillstånd i ett redan förändrat medvetandetillstånd.

Här är du klart medveten om dig själv som icke-fysisk, dvs som själ, där du befinner dig bortom tid och rum och utan anknytning till din tidigare eller nuvarande personlighet.

Det här är ett renodlat andligt tillstånd; ett energitillstånd där många oväntade saker kan ske.


Livsråd och reflektioner över livet.

Det är i det här tillståndet det är givande att göra återblickar och reflektera över det liv du precis lämnat. Djupa känslor av förståelse, insikt och lärdom från det livet kan uppdagas, inte minst när du börjar upptäcka vilka tankar, känslor och fysiska upplevelser du kan ha burit med dig från det livet in i efterföljande och nuvarande liv.


Kloka livsråd att applicera i nuvarande liv är vanligt förekommande. Dessa livsråd kommer vanligtvis när du blickar tillbaka på den du var, vad du gjort, eller skulle ha gjort i det tidigare livet - och vice versa (ja, faktiskt).


Om man upplever mer än ett TL under sessionen, eller gör flera separata regressioner, kan generella mönster börja framträda som kan ge viktiga insikter i din själs fortsatta resa, baserade på de tidigare.


Ett högre energitillstånd - höjdpunkten på upplevelsen.

I det här renodlade medvetandetillståndet kan en del människor driva in i ett högt energitillstånd där de kan uppleva att helande energier kommer in i deras kroppar, att de berikas med information eller känner starka känslor av villkorslös kärlek, förlåtelse och förståelse. Dessa energier kan anta olika former som tex orber (ljuspunkter), färger eller starka ljussken.


Energierna kan även anta former av personliga guider, andliga vägledare och även Jesus och Gud (trots att klienten inte tror – eller trodde på dem). Grupper av själar kan möta upp för att delge kunskap, lärdomar och healing. För första gången kan många känna känslan av att befinna sig i ett absolut fridfullt tillsånd där villkorslös kärlek flödar generöst till dem.


Det här är upplevelser som kommer spontant, dvs utan terapeutens guidning och kan vara mycket omvälvande för många. För att inte säga fullständigt transformerande.


Det upplevs ofta som den absoluta höjdpunkten i hela regressionen.


I det här högre tillståndet kan avlidna anhöriga ta kontakt. De kan visa sig visuellt och/eller telepatiskt.

En känsla av närvaro är tydlig och deras form och/eller energi är igenkänningsbar. Personer som upplevt den här kontakten känner vanligtvis en känsla av förundran, tröst, trygghet och lättnad i insikt att de nära och kära fortfarande är närvarande.


Vill du uppleva Livet Mellan Liven?

En regression till den här mellantiden mellan inkarnationer tar vanligtvis längre tid än en "vanlig" Tidigare Livsession. Det beror på att i i de flesta fall går via födelsen till det här livet och tillbaka till närmast föregående liv via det sista andetaget där och in i Livet mellan Liven på jorden. En sådan regression kan ta ungefär 3 timmar och kan inkludera en toalettpaus för klienten (vid behov ...).

När din själ är redo för en livsresa av det här slaget, kommer du att uppleva den. Om inte, är tiden inte mogen ännu.


Intresserad att veta mer? Se Länkar