Mer om varför Tidigare Livterapi fungerar.

Oavsett om du är medveten om det eller inte, är du påverkad av dina Tidigare Liv. Saker som har upplevts i tidigare liv skapar mönster i nuvarande liv. Tidigare Liv Terapi, TLT, ger direktåtkomst till ursprungen av dessa mönster och kan läka nuvarande livs besvär.


Traditionell vetenskap har låtit oss förstå att vi föds som “oskrivna sidor i en bok” där vi endast bär med oss saker via arv och tidiga erfarenheter.

Men tänk om du är mer så så?

Tänk om du kommer in i det här livet som en själ med både visdom och ärr från många tidigare livstider som formar din personlighet, fysiska kropp och vissa yttre förhållanden i livet. En själ, som även bär på emotionella laddningar från olösta trauman och konflikter från tidigare liv, samt planer och mallar för det nuvarande livet.

.

Bevis från barn

De förmodligen starkaste bevisen är den fortsatta personliga medvetenheten från liv till liv som finns i barns spontana minnen av Tidigare Liv.

Hundratals fall har verifierats där unga barn kan berätta så i detalj om ett tidigare liv att deras tidigare indentitet har kunnat matchats till en specifik person som dog innan barnet föddes. (Se länkar)

Och när tidigare och nuvarande personligheter har jämförts kan specifika personlighetsdrag – emotioner, attityder, förmågor, relationer och till och med fysiska symptom, föras från ett liv till nästa.


Barn som kan minnas sin våldsamma död uttrycker ofta mycket starka känslor (rädsla, nedstämdhet, vrede, skuld) som exakt passar in i de förhållanden som rådde när de dog i det tidigare livet. Man kan även upptäcka röda trådar i personlighet och beteenden men det finns dock betydligt mer än så.


I de fall där det traumatiska tidigare livminnet kunde lyssnas till och processas med barnet under tiden det kom upp spontant, kunde negativa känslor och tankar från traumat lösas upp direkt. De barnen kunde släppa taget om det känslomässiga bagage de burit med sig in i det nuvarande livet.


Om man inte haft förmånen att kunna lösa upp sina Tidigare Liv-erfarenheter som barn, kan tankar, känslor och även fysiska symptom som stammar ur Tidigare Livtrauman bäras in i vuxenlivet och fortsätta sin påverkan omedvetet genom återkommande mönster i livet.

Det är här kan Tidigare Liv Terapi vara till stor hjälp.


Till exempel.

Om du dog med känslan av övergivenhet i ett tidigare liv, kan din själ laddas med känslor av övergivenhet och du kan födas in i det här livet med separarationsångest som bebis eller uppleva en tidig förlust av en förälder. Dessa erfarenheter kan spegla olösta tidigare livteman. De tillhörande känslorna tex nedstämdhet, sorg, negativitet och känslan att inte vara älskad, kan bäras in i nuvarande liv och påverka relationer till andra människor.


Innan barndomen

Om du blir medveten om ett genomgående mönster av övergivenhet som vuxen – genom traditionell terapi eller egen reflektion, kan du säkert spåra den till händelser i barndomen. Men det är inte alltid tillräckligt.

Du kan behöva gå längre tillbaka i det undermedvetna/omedvetna, för att tå tillgång till hela den bakomliggande historien, den ursprungliga händelsen i ett tidigare liv, som är roten till hela mönstret.

När du, med hjälp av en erfaren Tidigare Livterapeut, “återupplever” ditt tidigare livs historia, kan du förstå den fulla innebörden av det livet, vanligvis i livets slutskede när du har hela mönstret.


Minnesprocessen tar udden av den känslomässiga energin runt mönstren och du kan äntligen lösgöra och släppa de här gamla tankarna och känslorna och uppleva att du känner dig lättare till mods. Du guidas att kunna se hela bilden också för att förstå varför du föddes in i din nuvarande familj och de förutsättningarna och att inse att du förde med dig, omedvetet, dessa mönster in i nuvarande  liv – en slags förprogrammering av din själ. Med de här nya insikterna är det lättare att förstå din roll och vad du är här för att lära.


Spontana glimtar

Det är fullt möjligt att få spontana glimtar av tidigare liv i drömmar, genom meditation eller i visioner när du är helt vaken. En glimt är ändå inte tillräckligt för att lösa upp djupt rotade mönster.

För att nå bästa resultat behöver du arbeta med en terapeut som kan navigera i det undermedvetnas landskap hela vägen tillbaka till Tidigare Liv och Livet Mellan Liven.